DSC08615 mInwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017

 

 

 

1 (2) mW dniu 27 września 2017 roku dokonano oficjalnego otwarcia Żłobka w Brzeźnicy.

Kolejne zaplanowane działania zostały wykonane. Najpierw sześciodziałowe przedszkole w Brzeźnicy, a teraz tak ważna dla rodziców i ich pociech instytucja opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Brzeźnica została utworzona.

 

 

LOGO mTakiej inwestycji jeszcze nie było i to nie tylko w Gminie Brzeźnica, ale i w regionie. Mowa tu o powstałym w dawnym budynku plebani w Marcyporębie Dziennym domu opieki dla osób starszych.

 

 

 

3 mDzięki pozyskanym środkom w wysokości 670 000 zł od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wyremontowano drogi w pięciu miejscowościach Gminy Brzeźnica.

 

 

1 mW 2017 roku w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych przeprowadzono remont dróg wewnętrznych w miejscowościach Marcyporęba – Bachorowice   na odcinku 320 mb oraz w miejscowości Sosnowice na długości 560 mb.

 

 

PGN2W ramach pozyskanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” oraz wkładu własnego Gminy Brzeźnica wymieniono stare, szkodliwe dla środowiska piece, na nowe niskoemisyjne urządzenia grzewcze.

 

 

DSC08563 mW październiku 2017 roku zakończyły się prace związane z remontem pomieszczeń i modernizacją kotłowni wraz z centralnym ogrzewaniem w budynku remizy OSP Marcyporęba.

 

 

DSC08805 m30 listopada 2017 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie umowę dotacji na zakup sprzętu ratownictwa medycznego podpisali Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos i Skarbnik Gminy Ewa Meres.

 

 

20170917 131608 mOSP w Sosnowicach wzbogaciło się o nowy sprzęt - 2 komplety aparatów powietrznych i sygnalizatorów bezruchu.

Wartość zakupu to 10.701,00 zł, z czego 50% to pozyskana dotacja w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2017”.

basen mGmina Brzeźnica kolejny raz otrzymała dofinansowanie z Urzędu Województwa Małopolskiego na współfinansowanie pozalekcyjnych zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w ramach Zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.