Drukuj

ORNITOLOGIAJedną z form turystyki poznawczej jest turystyka ornitologiczna. Ważne jest, aby w turystyce ornitologicznej brały udział osoby już przygotowane pod względem wiedzy świadome  i odpowiedzialne. W Gminie Brzeźnica wzdłuż zbiornika wodnego w Łączanach znajduję się przepiękna malownicza ścieżka ornitologiczna. Liczy ona około 1,5 km długości. Nigdzie na terenach miejskich nie ma okazji tak bliskiej styczności z ptakami i rzeką. Wiosną ciężko tutaj o ciszę. Cała okolica jest pełna dźwięków głównie gęgania gęsi, które są w przelocie ogromnymi stadami.

 

 

 

 

Można przyjrzeć się kaczkom, łabędziom, łyskom. Na żadnym innym obiekcie wodnym w południowo - wschodniej Polsce nie stwierdzono tak dużej liczby gatunków jak tutaj. Na ścieżce można spotkać rzadkie gatunki ptaków między innymi łabędzie krzykliwe, bernikle rdzawoszyje, ogorzałki, lodówka, uhla, markaczka, ohar, bielik, wąsatka i czeczotka polarna. Ścieżka ornitologiczna poprowadzona jest wzdłuż wału Wisły po północnej stronie zbiornika, a także obok niewielkich wapiennych wzgórz z małym nieczynnym kamieniołomem. Urządzono   w nim parking z dwoma wiatami. Obserwacje ptaków można prowadzić z brzegu Wisły lub tarasu widokowego umieszczonego na ruinach starego wapiennika.