Drukuj

LACZANY PREM mPremier Mateusz Morawiecki był w Łączanach w godzinach popołudniowych 23 maja 2019 r. W obliczu wysokiego stanu wody w Wiśle Wójt Bogusław Antos przedstawił premierowi zagrożenia z jakimi mieszkańcy borykają się od lat.

 

 

 

 

Premier rozpoznał problemy na miejscu, bo uważa, że lepiej zapobiegać niż usuwać skutki powodzi. Z rozwagą przyjął argumenty. Wójt przedstawił konieczność budowy przepompowni stałej w Łączanach. Inwestycja będzie kosztowna, ale stanowi warunek ochrony życia ludzi i ich dobytku. 

 

PREMIER GL 2 M
 
1 M  2 M  3 M

 

 

W Gminie Brzeźnica przed południem 23 maja 2019 r. ogłoszony został stan pogotowia przeciwpowodziowego. Strażacy z jednostek OSP podjęli czynności ograniczające skutki podtopień, przepompowywana była woda do Wisły.

Aktualnie strażacy pracują na terenie całej gminy. Wsparcia udzielają strażacy z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach na czele z komendantem Pawłem Kwarciakiem, który był w Łączanach i rozmawiał z premierem i wójtem. W spotkaniu uczestniczyła mieszkanka Łączan Stanisława Kozioł.

 

Premier na tle stopnia wodnego w Łączanach przedstawił sytuację powodziową w Małopolsce, a relację można zobaczyć m.in. na stronie: www.polsatnews.pl