Drukuj

SZLAK PAP 2019 mWyruszyli pieszo z różnych miejsc i spotkali się na Drabożu: uczniowie i nauczyciele, mieszkańcy Gminy Brzeźnica, goście. W sobotę 18 maja 2019 r. odbył się Rajd Szlakiem Papieskim w gminie Brzeźnica.

 

 

 

 

Cykliczne wydarzenia miało w tym roku szczególny akcent. Przy kaplicy pw. Bożego Miłosierdzia na Drabożu w Bęczynie odbyło się uroczyste przekazanie opieki nad odcinkiem Szlaku Papieskiego „Nie lękajcie się!” na terenie gminy Brzeźnica uczniom Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie.


Ceremonia poprzedzona była odwołaniami do lat minionych i pamiętnego dnia 16 maja 2010 r., kiedy to ojciec Damian Muskus kustosz kalwaryjskiego Sanktuarium-obecnie biskup- poświecił cały Szlak Papieski. Trasa wiedzie z krakowskiego Salwatora przez teren gmin: Liszki, Czernichów, Brzeźnica do Matki Bożej Kalwaryjskiej. Oznakowania drogi dokonali pod opieką nauczycieli uczniowie Gimnazjum w Brzeźnicy i to oni sprawowali opiekę nad tym miejscem przez ostatnie dziewięć lat. Reforma oświaty sprawia, że gimnazja niebawem przestaną już funkcjonować.

Dar opieki i zaszczytne wyzwanie podjęła Szkoła Podstawowa w Marcyporębie, która od 2016 r. ma za Patrona św. Jana Pawła II. Na Drabożu przypomniano jakże aktualne słowa, które w 1968 r. wypowiedział w kościele w Marcyporębie biskup Karol Wojtyła: „….w duszy Polaka dwa uczucia chodzą ze sobą w parze: uczucie religijne i patriotyczne uczucie miłości Ojczyzny”.


Nowy akt powierzenia opieki nad Szlakiem Papieskim „Nie lękajcie się!” podpisali w dniu 18 maja 2019 r.: Prezes Fundacji Szlaki Papieskie Urszula Własiuk, Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos, Proboszcz Parafii w Marcyporębie ks. Jan Giądła, Proboszcz Parafii w Paszkówce ks. Marek Holota, Przewodniczący Komitetu Kaplicy na Drabożu Wiesław Jaskuła. Dokument przekazano na ręce Pani Krystyny Korus Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie i uczniów. Zadanie powierzono całej szkolnej społeczności w 99. rocznicę urodzin naszego Ojca Świętego.

 

W dalszej części słonecznego dnia organizatorem był Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „POBIEDR”, wsparty przez sponsorów. Przeprowadzono konkurs tematyczny dla najmłodszych, wręczono nagrody, zapewniono dobry poczęstunek. Zakończeniem całego rajdu była wspólna modlitwa. Jak na maj przystało odśpiewano Litanię Loretańską do Matki Bożej i ulubioną przez Ojca Świętego „Barkę”. Łańcuch połączonych dłoni i pieśń płynąca z Draboża niech zwiastują dobrze na przyszłość.

Prezes Wiesław Jaskuła i Zarząd PUKS „POBIEDR” składają serdeczne podziękowania sponsorom za udział w wydarzeniach zorganizowanych w ramach Rajdu Szlakiem Papieskim, za wsparcie finansowe, rzeczowe i wykonaną pracę. Dziękują i pozdrawiają darczyńców i partnerów, wśród których byli: ks. proboszcz Marek Holota, ks. proboszcz Jan Giądła, prezes Fundacji Szlaki Papieskie Urszula Własiuk, Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos, Zarząd Starostwa Powiatowego w Wadowicach, organista Zbigniew Kowalczyk, Krystyna Korus dyrektor Szkoły Podstawowej w Marcyporębie wraz z nauczycielami, uczniami i rodzicami, Marzena Woźniak nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolenego w Brzeźnicy wraz z gimnazjalistami, Kazimierz Mostowik dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy, Edyta i Grzegorz Babscy z Paszkówki wraz z scholą dziewcząt z Parafii w Paszkówce, radny Rady Miasta i Gminy Skawina Mirosław Śliwa, radni Rady Gminy Brzeźnica: Bogusława Mocała, Krzysztof Wyroba, sołtys Paszkówki Mariusz Kucharczyk, sołtys Bęczyna Zofia Galos, Stanisław Jaskuła z Przytkowic, przewodnicząca KGW Bęczyn Krystyna Wilk, Robert Kudłaszyk z Bęczyna-Draboż, Skład Drewna Andrzej Klaja z Paszkówki, Firma Easygraf Bogusław i Sebastian Spiesz z Marcyporęby, Paulina i Krzysztof Wyroba z Paszkówki, Piotr Bujak z Krakowa, Edward Dyrga z Bęczyna-Draboż, TOP Market Wiekie Drogi – Rafał Kamyczura, Maria Bułat z Sosnowic, Andrzej Madeja, Maria Monica-Król, Grażyna Kozieł, Mila Kukuła, OSP Bęczyn: prezes Czesław Żyła, komendant Stanisław Starowicz druhowie- Władysław Dyrek, , Andrzej Suter. Pozdrowienia i podziękowania dla Wszystkich, którzy byli na Drabożu w tym kuracjuszy wczasów zdrowotnych z ośrodka wypoczynkowego w Przytkowicach. Zaproszenie na Draboż pozostaje zawsze aktualne.

 

 

galeriaGaleria Fotograficzna >> zobacz