Drukuj

WIAD NPCZ DDW ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” szkoły z naszej Gminy otrzymały finansowe wsparcie. Celem dotacji jest zwiększenie atrakcyjności zbiorów bibliotecznych poprzez promowanie nowości wydawniczych oraz zwiększanie ich dostępności wśród uczniów. Wsparciem zostały objęte następujące jednostki:

 

 

 

 

 

 

W ramach udzielonego wsparcia finansowego zostaną zakupione książki będące nowościami wydawniczymi, elementy wyposażenia biblioteki oraz zrealizowane zostaną działania promujące czytelnictwo.

 

BELKA