1 GLTo już kolejny tydzień w Domu Seniora w Łączanach. Nasi podopieczni własnoręcznie wykonali świeczniki oraz stroiki ze zwykłych słoiczków które przeobraziły się w małe arcydzieła.

 

 

 

OSP GL M„Wszyscy dobrze wiemy, że na ich pomoc zawsze liczyć możemy”. Msza św. koncelebrowana na wzgórzu przed kościółkiem w Sosnowicach zapoczątkowała obchody strażackiego święta.

 

 

 

 

TABLICA OGLStarostwo Powiatowe w Wadowicach informuje, że w ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Krakowie dotyczącej realizacji na terenie naszego powiatu „Programu Priorytetowego Czyste Powietrze” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wadowicach raz w miesiącu odbywać się będą konsultacje dla zainteresowanych ww. programem mieszkańców powiatu wadowickiego.

 

 

 

SENIOR GLTo już tydzień aktywnego uczestnictwa seniorów. Przez ten krótki czas wiele się wydarzyło. Prawie 30 osób chętnie i z uśmiechem uczęszcza do Domu Seniora w Łączanach. Seniorzy z Gminy Brzeźnica wrócili do murów byłej szkoły. Odżyły wspomnienia.

 

 

 

TABLICA OGLWójt Gminy Brzeźnica informuje, iż w związku z przystąpieniem do opracowania „Ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków”, wymaganej przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) w miesiącach lipiec - wrzesień 2019 r. na terenie Gminy Brzeźnica przeprowadzana będzie inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.