ULICE ZNAK mNa mocy Uchwały Nr XXXIII/343/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 marca 2018 r. w miejscowości Marcyporęba zostały nadane nawy ulic. Uchwała obowiązuje od dnia 28 kwietnia 2018 roku.

 

 

 

M ba

 

W związku z tym każda nieruchomość została przyporządkowana do danej ulicy oraz został nadany jej nowy numer porządkowy. W najbliższym czasie (na przełomie czerwca i lipca) właścicielom nieruchomości sołtysi dostarczą zawiadomienia o nowym adresie.

 

Z urzędu zostaną zgłoszone zmiany do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami w Wadowicach oraz zostaną przesłane do następujących instytucji: Szkoły Podstawowej w Marcyporębie, GZU w Brzeźnicy, Poczty Polskiej, energetyki, gazowni, telekomunikacji.


Natomiast każdy mieszkaniec powinien zgłosić zmianę adresu mi.in. do Wydziału Ksiąg Wieczystych, banku, energetyki, gazowni, zakładu pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w przypadku emerytów i rencistów) oraz do wszystkich instytucji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (dotyczy przedsiębiorców).

Dowód osobisty nie podlega wymianie.

 

Z kolei pytania dotyczące konieczności wymiany prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego prosimy kierować do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wadowicach, tel. (33) 873 42 48.