TABLICA OGLZgodnie z zapisami Uchwały Nr XX/189/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

 

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

informuje o konsultacjach

 

Przedmiot konsultacji:


Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Nr …. Rady Gminy Brzeźnica w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na rok 2020.

 

Termin konsultacji:


od 31 stycznia 2020 roku do 10 lutego 2020 roku.

 

Forma konsultacji:


Konsultacje przybierają formę pisemnego wyrażenia opinii w sprawie załączonego projektu uchwały, które mogą być składane za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłane drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Opinie anonimowe i nie zawierające informacji o nazwie organizacji nie będą rozpatrywane.

Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

 

Projekt Uchwały Nr …. Rady Gminy Brzeźnica w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na rok 2020 >> pobierz