Drukuj

 

Ogłoszenie nr:  K.210.2.2019

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na stanowisko pracy

Podinspektor w Referacie Finansowym

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy wybrana została Pani Anna Zielińska  zamieszkała Spytkowice.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:


Pani Anna Zielińska uzyskała wymaganą liczbę punktów w wyniku przeprowadzonej procedury naboru.

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos