LOGO 100 LECIE mW dniu 20.04.2018 roku Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brzeźnica zapoznała się z projektami zgłoszonymi do konkursu i dokonała ich oceny.  Do konkursu zgłoszono 2 projekty.

 

 

 

LOGO 100 LECIE

 

Przy ocenie prac Komisja konkursowa brała pod uwagę takie kryteria jak: pomysłowość, oryginalność, treści historyczne oraz wykorzystanie w projekcie elementów związanych z Gminą Brzeźnica. Uwzględniając powyższe kryteria, Komisja dokonała wyboru poniższego projektu.

Laureat konkursu, zgodnie z regulaminem otrzyma nagrodę finansową ufundowaną przez Wójta Gminy Brzeźnica.

Logo wykorzystywane będzie zarówno przez Gminę jak i wszystkie instytucje i organizacje do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych i korespondencyjnych wszystkich zadań realizowanych w ramach opracowanego programu obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości odbywających się na terenie gminy Brzeźnica.

Będzie umieszczane m. in. na stronach internetowych na plakatach, ulotkach i innych materiałach promocyjnych związanych z obchodzoną w tym roku rocznicą. 

 

Uczestnikom konkursu dziękujemy za złożenie ofert, a zwycięzcy gratulujemy.

 

 

Komisja Konkursowa