Drukuj

GL EU 1 MW wyniku przeprowadzonych kompleksowych prac remontowo - budowlanych budynek zapewnia mieszkańcom miejsce do kultury, rekreacji i wypoczynku. Został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

Zakres prac dotyczył w szczególności wykonania: robót murowych i betonowych, wymiany stolarki budowlanej, wykonania tynków, malowania, wykonania posadzek i okładzin ścian, wymiany ślusarki budowlanej. W ramach prac wymieniono też instalację wodno - kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, wykonano klimatyzację i wentylację, a na zewnątrz pochylnię dla osób niepełnosprawnych. W ramach realizacji operacji budynek został doposażony w krzesła i stoły bankietowe, a zaplecze kuchenne zyskało nowy sprzęt AGD i meble ze stali nierdzewnej.  

 

Kwota dofinansowania: 438 448 zł


Całkowite koszty projektu
: 706 748,56 zł

Okres realizacji projektu: 16.11.2018r. - 21.10.2019 r.

Cel projektu:

 

celem operacji jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich i wzrost integracji społecznej na rzecz rozwoju lokalnego poprzez modernizację budynku pełniącego funkcje kulturalne na miejsce kultury, rekreacji i wypoczynku w miejscowości Sosnowice.

 

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 

 

 


 

EFR GMINA PROW

„Europejski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”