SP SOSN mW roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa otrzymując Certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.

 

 

 

 

Głównym założeniem projektu jest praca na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole i jej okolicy oraz propagowanie bezpiecznych zachowań wśród uczniów. Obecnie staramy się o przedłużenie ważności Certyfikatu na kolejne pięć lat.

27 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Sosnowicach odbyło się spotkanie partnerów placówki w ramach realizacji projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos, radna Rady Gminy Brzeźnica i sołtys wsi Sosnowice Małgorzata Klaja, radny Rady Gminy Brzeźnica i prezes OSP w Sosnowicach Marian Ostrowski, policjanci Zespołu ds. Nieletnich i Patologii KPP w Wadowicach asp. sztab. Małgorzata Hombesch i asp. sztab. Zbigniew Przybek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Sosnowicach Elżbieta Kosek, przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Sosnowicach Justyna Jachymczyk oraz szkolny koordynator projektu Weronika Piętoń.


Spotkanie miało na celu zaprezentowanie wyników ankiety diagnozującej poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów, rodziców i nauczycieli oraz postulatów jakie wysunęli respondenci.

Po prezentacji uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do dyskusji, podczas której zadeklarowali pomoc w rozwiązywaniu trudności związanych z bezpieczeństwem uczniów w drodze do szkoły.