DSC 3812 WIAD M„Małe ojczyzny w ojczyźnie wielkiej. Polski ruch regionalny w stuleciu odzyskania niepodległości” – to hasło XI Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych, który w dniach 23 – 25 września 2018 roku odbył się w Legnicy na Dolnym Śląsku.

 

 

 

 

 

Założeniami programowymi kongresu były: rola stowarzyszeń regionalnych w kształtowaniu państwowości i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, zadania i modele działania ruchów regionalistycznych wobec wyzwań współczesności oraz niepodległościowe tradycje polskiego ruchu regionalnego.


Kongres był także okazją do nagrodzenia regionalistów z całej Polski za ich pracę na rzecz rozwoju i promocji swych regionów.

Laureatką jednej z głównych ogólnopolskich nagród, Nagrody im. Władysława Orkana przyznawanej corocznie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury i twórczości artystycznej, została Teresa Paździor z Tłuczani.

 

DYPLOM M


Nagrodę stanowiła zaprojektowana przez znanego rzeźbiarza Gustawa Hadynę statuetka oraz dyplom za troskę o wartości sakralne w kulturze regionalnej.

Wręczenia nagród dokonali ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski - przewodniczący Kapituły Nagrody, dr Tadeusz Samborski – członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz dr Tadeusz Skoczek – przedstawiciel Fundacji im. Tadeusza Orkana w Warszawie.


Przyznając nagrodę kapituła wzięła pod uwagę aktywną pracę Teresy Paździor w Społecznym Komitecie Ratowania Kościółka w Tłuczani oraz promowanie i rozsławianie rodzinnej Tłuczani w Polsce i na świecie za pośrednictwem stworzonej i redagowanej przez nią strony internetowej www.tluczan.com .

Galę wręczenia nagród zaszczycił swą obecnością wójt gminy Brzeźnica Bogusław Antos. Gratulując laureatce życzył jej sił do dalszej pracy, obiecał też w dalszym ciągu aktywnie wspierać działalność Społecznego Komitetu Ratowania Kościółka w Tłuczani.

 

galeriaGaleria Fotograficzna >> zobacz