PLAKAT MZapraszamy do udziału w warsztatach kulinarnych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Wioski Naszych Marzeń z gminy Tomice. 

 

 

 

 

 

W trakcie każdego z dwóch sześciogodzinnych spotkań kulinarnych uczestnicy nabędą umiejętności przygotowania potraw kulinarnych przy wykorzystaniu jednego z najważniejszych produktów lokalnych obszaru LSR, jakim jest karp.

Na spotkania zapraszamy mieszkańców sołectw Gminy Tomice (sołectwa: Lgota, Radocza, Woźniki, Witanowice, Tomice, Zygodowice) i Gminy Brzeźnica (sołectwo: Wyźrał). Udział w spotkaniach będzie bezpłatny. W związku z ograniczoną liczbą miejsc o udziale w spotkaniach decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą telefoniczną (603-058-857). Warsztaty dedykowane są kobietom oraz osobom powyżej 50 roku życia.

 

 

PLAKAT D

 

Zadanie pt. „Organizacja spotkań kulinarnych dla mieszkańców Doliny Karpia”  realizowane jest w ramach Projektu grantowego pod nazwą „Zorganizowanie spotkań dla lokalnej społeczności stanowiących atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.