KONK MW środę 6.06.2018 r. w Galerii polsko - słowackiej w Brzeźnicy odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o uzależnieniach. Tematem tegorocznego konkursu było „Uzależnienia – co o nich wiem ?”.

 

 

 

 

 

 

W konkursie wzięli udział uczniowie drugich klas gimnazjów z Brzeźnicy i Łączan, którzy posiadali największą wiedzę na temat uzależnień. Organizatorem konkursu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzeźnicy, a merytorycznie przygotowany został przez panie: Barbarę Piórkowską - Prorok, Katarzynę Pietrykowską oraz Joannę Gawędę.

Zmagania konkursowe były kilkuetapowe. Najpierw uczniowie odpowiadali na pytania zamknięte, następnie otwarte, w kolejnym etapie była do rozwiązania krzyżówka, na koniec mogli się wykazać zdolnościami literackimi, gdyż zadaniem było napisanie wiersza, w którym przestrzegaliby swoich kolegów przed sięganiem po środki psychoaktywne.

 

KONK GL

 

W skład Komisji Konkursowej wchodzili :

 

  1. Maria Leśniak

  2. Wiesław Gramatyka

  3. Joanna Gawęda

  4. Barbara Piórkowska - Prorok

  5. Katarzyna Pietrykowska

 

Wyniki Konkursu były następujące: 

                            

I miejsce - klasa II b z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brzeźnicy


Magdalena Korus

Oliwia Rąpel

Aneta Jucha

II miejsce – klasa II c z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brzeźnicy


Mateusz Antos

Gabriel Pawul

Jakub Dyrga

III miejsce – klasa II z Zespołu Szkół w Łączanach


Julia Starowicz

Natalia Wojtacha

Paulina Pawlica

 

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy wiedzy.