GL MRok szkolny 2017/2018 w ZSP w Brzeźnicy przebiegał pod znakiem historii żołnierzy niezłomnych, a to dzięki projektowi realizowanemu ze środków Fundacji PZU- „Poznajemy bohaterów- śladami żołnierzy niezłomnych“.

 

 

 

 

1234

 

 

Grupa czterdziestu uczniów wraz z opiekunami z zaangażowaniem realizowała jego poszczególne założenia. Cały rok odbywały się warsztaty stacjonarne, podczas których dzieci i młodzież pod kierunkiem nauczycieli odkrywali historię żołnierzy wyklętych poprzez: dyskusję, oglądanie i komentowanie filmów, czytanie i analizowanie testów ze źródeł IPN-u, studiowanie dokumentów archiwalnych dostępnych w internecie. Uczestnicy projektu przygotowali cykl prezentacji przybliżających sylwetki poszczególnych żołnierzy niezłomnych, które zostały również zaprezentowane podczas spotkania z kombatantami. Młodzież mogła podziękować zaproszonym gościom, wręczając im kosze upominkowe z artykułami delikatesowymi.

Odbyły się dwukrotne spotkania z ludźmi wspominającymi trudne czasy II wojny światowej i okres po wojnie obfitujący w prześladowania żołnierzy Armii Krajowej, którzy nie godzili się z ówczesnym komunistycznym rządem. Pierwsze z Andrzejem Wasikiem, który opowiedział nam o działalności swojego wujka Kazimierza Kwiatka, drugie przy okazji promocji książki “II wojna światowa w Gminie Brzeźnica i okolicy“ z panią Mirosławą Wadowską i Marią Sikorą, które wspominały swoje przeżycia z czasów wojny i zaraz po niej. Obydwa spotkania odbyły się w „Spichlerzu Książki“.

Beneficjenci projektu wyjechali wiosną na trzydniową wycieczkę historyczną do Warszawy. Zwiedzanie ważnych miejsc pamięci odbywało się pod opieką miejscowych przewodników. W planie wyjazdu znalazło się m.in.: zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, odwiedziny Pomnika Małego Powstańca i Grobu Nieznanego Żołnierza, zwiedzanie Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, a także Muzeum Katyńskiego oraz odwiedziny Cmentarza na Powązkach. Na uczestnikach wycieczki miejsca te wywarły niezapomniane wrażenia.
   

Kolejnym zrealizowanym punktem projektu był wyjazd do Muzeum Auschwitz- Birkenau. W jego ramach młodzież wzięła udział w warsztatach "Ucieczki z KL Auschwitz jako jedna z form ruchu oporu“ i obejrzała prezentację multimedialną "Los więźniów z bloku 4“ (ruch oporu w Auschwitz). Wizyta w Oświęcimiu nawiązywała do losów Witolda Pileckiego, który był twórcą ruchu oporu w obozie i organizatorem udanej ucieczki.


Na zakończenie projektu zorganizowano konkurs literacki i plastyczny pt. "Bohaterowie niezapomniani". Konkursy były dla uczniów okazją do wypowiedzenia się na temat projektu. Prace nawiązywały do historii żołnierzy wyklętych. Dowolna forma pozwoliła na subiektywne i swobodne potraktowanie tematu. Najciekawsze prace zostały nagrodzone, a nagrody wręczono podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego. Wydarzeniem podsumowującym roczną przygodę z historią był bieg patrolowy i ognisko pożegnalne, przebiegające pod hasłem „Pamiętamy“, przygotowane przez członków 51 DH „Wędrownicy“, będących jednymi z beneficjentów projektu.

Wspólne czuwanie i śpiew przy ogniu były szczególnym przeżyciem. Spotkanie wszystkich uczestników projektu zaowocowało swobodną, nieskrępowaną dyskusją a tematy: "Czym jest dla mnie historia, czym patriotyzm?", "Czy dzisiaj ludzie mają taką odwagę jak kiedyś?", "Czy czyny żołnierzy niezłomnych są warte pamięci kolejnych pokoleń?", "Co można zrobić, aby zainteresować historią rówieśników?". Koordynator projektu przypomniał zebranym informacje o działalności Fundacji PZU. Uczestnicy spotkania otrzymali poczęstunek (kiełbaski, napoje, lody itp.).

 

LOGO PZU

 

 

Organizatorzy przez cały rok przywiązywali szczególna wagę do działań informacyjno- promocyjnych, co bez wątpienia wpłynęło pozytywnie na wizerunek szkoły oraz Fundacji PZU, ze środków której zrealizowano projekt.

 

Opracowanie:

Teresa Kędzior

Małgorzata Herzyk