REMONT 1 MW dniu 18 maja 2018 roku w Łączanach odbyła się wizja lokalna dotycząca wykonania zabezpieczenia prawego brzegu rzeki Wisły opaską brzegową oraz konserwacji wału wzdłuż kanału Łączany - Skawina.

 

 

 

REMONT 2 M

 

W spotkaniu wzięli udział Wójt Gminy Brzeźnica – Bogusław Antos, Dyrektor Państwowego Przedsiębiorstwa Wodnego, Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – Pani Katarzyna Burda wraz z pracownikiem Panem Tadeuszem Banduła, Inspektor Urzędu Gminy – Pani Mirosława Zybek, oraz zainteresowani mieszkańcy Łączan – Pan Jan Michalec, Pan Krzysztof Lelek, Pani Stanisława Kozioł, Pan Mieczysław Kozioł, Pan Andrzej Szymula oraz Pan Stanisław Grela.

 

Na spotkaniu zostały omówione bardzo istotne zarówno dla władz gminy jak i mieszkańców sprawy:

 

- wykonania inwentaryzacji wszystkich urządzeń odwaniających teren obiektu Łaczany, w tym kompleksowa odbudowa odwodnienia,

- wykonania zabezpieczenia wałów Potoku Półwiejskiego,

- zabezpieczenia opaski brzegowej, prawa strona przed wlotem i za wlotem kanału w kierunku stopnia wodnego Łączany,

- odbudowania przepompowni nr 8 na rowie „R” (niezwłoczne wybudowanie), która była zlokalizowana u podnóża stopy skarpy prawego brzegu rzeki Wisły – stopnia wodnego Łączany,

- zabezpieczenia prawego brzegu Wisły w miejscowości Crząstowice

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Łączan powyższe sprawy są już od dłuższego czasu przedmiotem starań zainteresowanych mieszkańców Łączan, których reprezentuje Pan Jan Michalec oraz Wójta Gminy Bogusława Antosa.

W wyniku podjętych starań w dniu 25 maja do Urzędu Gminy Brzeźnica wpłynęło pismo od Dyrektora Państwowego Przedsiębiorstwa Wodnego, Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – Pani Katarzyna Burda informujące o zabezpieczeniu środków w wysokości 79 000,00 zł na realizację dokumentacji pn: „Wykonanie projektu remontu prawego brzegu na stanowisku górnym jazu Łączany”.