W P m

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Brzeźnica, Wójt Gminy Brzeźnica ogłasza nabór do przedszkola w Łączanach na miesiąc lipiec od 02.07-20.07.2018 r.

 

 

 

 

Rodzice zapisują dzieci do przedszkola poprzez osobiste dostarczenie zgłoszenia do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łączanach w terminie od 1 do 6 czerwca 2018 roku.


Zgłoszenia o przyjęcie na dyżur wakacyjny dokonuje się wg wzoru wniosku dostępnego w przedszkolu lub na stronie internetowej placówki dyżurującej: http://www.szkolalaczany.pl/, stronie internetowej Gminy Brzeźnica: www.brzeznica.pl oraz na stronach internetowych poszczególnych szkół.

Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łączanach.

 

O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Potwierdzeniem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest:

 

  • zawarcie umowy z Zespołem Szkolno - Przedszkolnym w Łączanach oraz
  • wniesienie opłaty za wyżywienie i deklarowany pobyt w terminie do 8 czerwca br.

Brak umowy lub brak opłaty powoduje wykreślenie dziecka z listy dzieci zapisanych na  dyżur.

 

Bardziej szczegółowych informacji udziela Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łączanach Pani Beata Chmielowska, tel. 33 879 00 67.

 

Wójt Gminy

/-/ Bogusław Antos

 

Wzór wniosku do pobrania >> pobierz