Drukuj

AKTYWNA TABLICA MGmina Brzeźnica starając się o wsparcie finansowe na sprzęt dla uczniów przystąpiła do rządowego projektu „AKTYWNA TABLICA” w ramach którego udało się pozyskać środki zewnętrzne dla trzech szkół: ZSP w Brzeźnicy, SP w Marcyporębie i SP w Sosnowicach po 14 000,00 zł na każdą ze szkół.

 

 

 

Całkowita wartość projektu wynosi 52 500,00 zł z czego 10 500,00 zł zostanie pokryte z budżetu gminy.


W ramach projektu zostaną zakupione tablice interaktywne z projektorami, interaktywne monitory oraz głośniki, które będą wykorzystywane w procesie dydaktycznym jako nowoczesne technologie.

Uczniowie i nauczyciele będą mieli możliwość podnoszenia swoich kompetencji poprzez wykorzystywanie nowych technologii komunikacyjnych.