FESTIWAL 1 M23 kwietnia 2018 r. w Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich zainaugurowano trwający przez cały tydzień cykl spotkań promujących nowo wydane książki dotyczące Gminy Brzeźnica. Piękny album starej fotografii i książka o latach II wojny światowej na terenie gminy Brzeźnica i okolicy są wydarzeniem kulturalnym i historycznym.

 

 

 

FESTIWAL 2 D

 

W poszczególnych spotkaniach gośćmi honorowymi byli współautorzy opracowania o latach II wojny światowej. W każdym dniu do Spichlerza Książki w Brzeźnicy przyjeżdżali uczniowie z innej szkoły z terenu gminy Brzeźnica i tak zaproszenie przyjęły:

SP w Marcyporębie, SP w Sosnowicach, SP w Tłuczani, SP w Paszkówce, ZSP w Brzeźnicy, DH „Wędrownicy” z Brzeźnicy. Ponadto udział wzięli seniorzy z Domu Seniora w Marcyporębie. Uczniowie i goście mieli niecodzienną możliwość posłuchać wspomnień świadków historii – ludzi, którzy przeżyli wojnę.

 

Od poniedziałku 23 kwietnia do soboty 28 kwietnia 2018 r., w każdym dniu było inne grono seniorów i współautorów. O wojennych doświadczeniach z dzieciństwa opowiadali: dr Danuta Reśko, Czesław Wójcik, Stanisław Ochman, Władysław Kutermak, Amalia Panek, ojciec Józef Antos Jezuita, Mirosława Wadowska, Maria Sikora. Wojna opowiedziana przez ludzi, którzy jej doświadczyli jest przekazem bardzo wartościowym, jako źródło historyczne. Podkreślił ten atut książki szczególnie prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk jeden z trzech recenzentów publikacji.

Treści opublikowane w książce przybliżyli i promowali jej współautorzy historycy i regionaliści, pasjonaci historii, krewni ofiar wojny: dr Dawid Golik, dr Piotr Sadowski, Wiesław Czubaj, Wiesława Jarguz, Joanna Marchewka, Halina Midur, Teresa Paździor, Justyna Rolińska.

 

Książki pt. : „Gmina Brzeźnica: album starej fotografii” oraz „II wojna światowa w gminie Brzeźnica i okolicy” zostały wydane pod Patronatem Honorowym Wójta Gminy Brzeźnica Bogusława Antosa.

Całe przedsięwzięcie jest realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Brzeźnicy w ramach projektu pn. „Festiwal Książki w Dolinie Karpia, obejmujący wydanie publikacji  oraz cykl spotkań prezentujących dziedzictwo rybołówstwa i akwakultury w kontekście historyczno-kulturalnym".

Każde ze spotkań rozpoczynało się od prezentacji na temat zasobów wodnych na ternie gminy Brzeźnica, akwakultury i tradycji flisackich. Nie tylko pokazywano stawy, ale można było w ramach cateringu skosztować produktów z ryb i innych potraw lokalnych.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Celem operacji jest integracja społeczeństwa i upowszechnianie wiedzy na temat historii lokalnej i dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez udział w spotkaniach w ramach Festiwalu Książki Doliny Karpia i lekturę nowych publikacji do czasu złożenia wniosku o płatność końcową.