ITMZR M24 kwietnia 2018 roku Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach zorganizowała XIII edycję turnieju „I Ty możesz zostać ratownikiem” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu wadowickiego.

 

Główną ideą tego przedsięwzięcia była popularyzacja i systematyczne propagowanie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Na dziewiętnaście szkół uczestniczących w tym turnieju, I miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy.

 

 

Gratulujemy uczniom zdobycia tak zaszczytnego miejsca oraz opiekunom za doskonałe przygotowanie uczniów do turnieju.